Snerydning

 

Hvis du hører til de, der synes, det er dejligt at stå tidligt op om morgenen, for at rydde fortovet for sne, eller gerne vil gøre det efter arbejde i mørke, så kan du roligt surfe videre på Internettet.

 

Vi har ryddet sne i Aabybro i over 11 år, og rydder også gerne for dig denne vinter.

 

Der vil blive ryddet sne en gang om morgenen, normalt i tidsrummet 05:00 – 08:00, samt evt. en gang om aftenen i tidsrummet 17:00 – 20:00 (efter behov). i perioden 1/11-2017 - 1/4-2018

Ved ekstreme vejrforhold må forsinkelse dog påregnes.

 

Indkørsler og p-pladser eller hvis andre ønsker haves, ring for pris.

Bemærk at vi kun kan klare et vist antal kunder, så tilmeld dig/jer nu!

Mulighed for rabat på 20%

 

Én tilmelding af mindst 3 sammenhængende grunde og én samlet indbetaling 10% rabat

Almindeligt fortov 1.050,-

Hjørnegrund +250,-

 

Ved tilmelding er man automatisk med i ordningen fremover.

Framelding skal ske inden 15. september.

Faste kunder får automatisk 10% rabat, som ved tilmelding af nye inden 15/10

 

Vi gør opmærksom på, at vi ikke overtager dit juridiske vintervedligeholdelses ansvar som grundejer.

For at kunne rydde dit fortov, er det dog nødvendigt, at der ikke holder køretøjer ved fortovskanten.