Snerydning

Hvis du hører til de, der synes, det er dejligt at stå tidligt op om morgenen, for at rydde fortovet for sne, eller gerne vil gøre det efter arbejde i mørke, så kan du roligt surfe videre på Internettet.


Vi har ryddet sne i Aabybro i over 14  år, og rydder også gerne for dig denne vinter.


Der vil blive ryddet sne en gang om morgenen, normalt i tidsrummet 05:00 – 08:00, samt evt. en gang om aftenen i tidsrummet 17:00 – 20:00 (efter behov) i perioden 1/11-2020 - 1/4-2021

Ved ekstreme vejrforhold må forsinkelse dog påregnes.


Indkørsler og p-pladser eller hvis andre ønsker haves, ring for pris.

Bemærk at vi kun kan klare et vist antal kunder, så tilmeld dig/jer nu!

Mulighed for rabat på 20%


Én tilmelding af mindst 3 sammenhængende grunde og én samlet indbetaling 10% rabat

Almindeligt fortov 1.050,-

Hjørnegrund 1.300,-


Ved tilmelding er man automatisk med i ordningen fremover.

Framelding skal ske inden 15. september.

Faste kunder får automatisk 10% rabat, som ved tilmelding af nye inden 15/10


Vi gør opmærksom på, at vi ikke overtager dit juridiske vintervedligeholdelses ansvar som grundejer.

For at kunne rydde dit fortov, er det dog nødvendigt, at der ikke holder køretøjer ved fortovskanten.

5sne
1sne
2sne
3sne
4sne
3sne
4sne
5sne
1sne
2sne
2sne
3sne
4sne
5sne
1sne
1sne
2sne
3sne
4sne
5sne

Per Gaardsdal

Industrivej 29

9440 Aabybro

Gaardsdal´s Snerydning og Have Service


Mobil: 20 67 07 84

E-mail: per@aabybrosnerydning.dk